Stipendije Grada Zagreba

Raspisan je javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa za akademsku godinu 2020./2021. Kriteriji za utvrđivanje…