Skok u život

Centar za mlade iz alternativne skrbi

Sasvim osobno

Navigacija kroz život

Navigacija značiti može mnogo toga. Naše navigacije putanje su različite i vijugaju svugdje skreću. Zamislimo to kao na GPS uređaju,…