Okvirko

Grupa od 15 stručnjaka i 3 mladih okupljenih oko projekta OkvirKO na trodnevnom radnom sastanku definirali su osnovne izazove sa…