Financije Kultura i eventi Studenti Vijesti

Stipendije – Rotary klub Zagreb Sesvete

Rotary klub Zagreb Sesvete u školskoj godini 2020/2021 dodjeljuje 3 stipendije. Stipendija iznosi 12.500 kuna, a isplaćuje se u iznosu od 1.250 kn mjesečno tijekom razdoblja od 10 mjeseci. Na natječaj se mogu prijaviti studenti visokoškolskih ustanova ili diplomskih studija na nekom od fakulteta ili akademija Zagrebačkog Sveučilišta, a koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu;
 • da su redovni đaci/studenti, te da su prethodne godine imali prosjek ocjena 4 i više, 
 • da imaju neprekidno prebivalište u Gradskoj četvrti Sesvete i okolici najmanje od dana upisa u program za koji su podnijeli molbu za Stipendiju,
 • da su državljani Republike Hrvatske, 
 • da nisu stariji od 25 godina. 

Uz prijavu na natječaj Kandidati trebaju dostaviti:

 • popratno pismo/molbu za dodjelu stipendije sa obavezno navedenim prilozima;
 • životopis;
 • presliku domovnice;
 • presliku indeksa ili svjedodžbe za dvije prethodne godine;
 • prijepis i prosjek ocjena za dvije prethodne godine (zaokružena na 2 decimalna mjesta); 
 • potvrdu o ostvarenim ECTS bodovima za dvije prethodne godine;
 • potvrdu o prebivalištu;

Neobavezno, Kandidati mogu dostaviti i druge dokaze za ostvarivanje dodatnih bodova kod odabira najpogodnijih kandidata za dodjelu stipendija kao što su primjerice:

 • potvrda o nagradama i priznanjima na području znanosti, umjetnosti ili sporta kako na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima;
 • potvrdu o primitku socijalne pomoći osobno ili za roditelja ili za skrbnika;
 • potvrdu o primitku pomoći za uzdržavanje (dječji doplatak);
 • potvrdu o primitku doplatka za pomoć i njegu;
 • potvrdu za kandidate bez odgovarajuće roditeljske skrbi;  
 • potvrdu o zdravstvenom statusu za osobe s posebnim potrebama;
 • potvrdu o zdravstvenom statusu roditelja/staratelja ako su osobe s posebnim potrebama;
 • ostale potvrde temeljem kojih kandidat smatra da može ostvariti prava iz članka 7;

Kriteriji za odabir kandidata za dodjelu stipendije su: 

 • izvrsnost u školovanju;
 • prebivalište na području GČ Sesvete;
 • izvrsnost na području znanosti, umjetnosti ili sporta 
 • imovinsko socijalni status;
 • zdravstveni status;

Prijave na natječaj Kandidati za stipendije dužni su dostaviti u roku od 15 dana od objave natječaja prema uvjetima propisanim natječajem na adresu kluba: 

ROTARY KLUB ZAGREB-SESVETE

Restoran  „Isabella“, Vinogorska 55, 10360 Sesvete

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj kuverti sa obaveznom naznakom „Za natječaj“. Nekompletne prijave te prijave pristigle iza propisanog roka, neće se uzeti u obzir. 

ROK ZA PRIJAVU: 17.11.2020.