Jačanje zaposlenosti mladih

Europska komisija pokrenula je pilot projekt vrijedan 4 milijuna eura čiji je cilj pomoći mladima da pronađu posao u drugoj…

Posebne skupine nezaposlenih osoba

Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba Potporama za zapošljavanje cilj je integrirati na tržište rada sve one skupine nezaposlenih osoba…