Zapošljavanje i volontiranje

Saznajte kako možete pokrenuti tvrtku za 10 kuna!

Novom izmjenom Zakona o trgovačkim društvima moguće je osnovati tvrtku za svega 807.50 kuna troška, uz uplatu minimalnog kapitala od 10 kuna.

Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima koje omogućavaju osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), odnosno takozvanih tvrtki za deset kuna, stupile su na snagu 18. listopada 2012. godine.

Prema novim odredbama moguće je osnovati tvrtku s temeljnim kapitalom od 10 kuna, uz znatno manje troškove nego što je to bio slučaj s običnim društvom s ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

Tvrtka za 807.50 kuna uz temeljni kapital od 10 kuna

Dosad su se troškovi osnivanja tvrtke kretali od 4 300 do 7 500 kuna, a uz uplatu minimalnog temeljnog kapitala od 20 tisuća kuna ukupna svota potrebna za osnivanje nove tvrtke penjala se preko tri tisuće eura. Sada će se jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću moći osnovati za svega 807.50 kuna troška, uz uplatu minimalnog kapitala od 10 kuna.

Infografici objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa navodi se kako su glavni ciljevi uvođenja j.d.o.o.-a:

  • olakšanje ulaska u poduzetnički pothvat
  • sprječavanje neregistriranih djelatnosti
  • smanjenje odljeva hrvatskih poduzetnika i olakšavanje stranim poduzetnicima poslovanje u Hrvatskoj

Procedura i troškovi osnivanja tvrtke za deset kuna

Postupak osnivanja tvrtke započinje kod javnog bilježnika koji treba izraditi zapisnik o osnivanju na obrascu koji je objavljen uz izmjene Zakona o trgovačkim društvima. Uz trošak javnog bilježnika od 500 kuna, iznosu se pridodaje i trošak za Izjavu o nepostojanju dugova u vrijednosti od 47.50 kuna.

Nakon toga je u banci potrebno otvoriti račun nove tvrtkeuplatiti temeljni kapital od najmanje 10 kuna, platiti sudske pristojbe za upis od 60 kuna te naknadu Narodnim novinama za objavu oglasa u iznosu od 200 kuna.

Mogući daljnji troškovi kod javnog bilježnika

Svu dokumentaciju i potvrde o uplati treba predati javnom bilježniku ili uredu HITRO.hr kako bi oni kroz sustav e-Tvrtke podnijeli prijavu za osnivanje j.d.o.o. Ako je prijava potpuna i osnovana, nadležni registar trgovačkog suda dužan je u roku od 24 sata elektronički dostaviti rješenje o upisu j.d.o.o. u registar. Dokumentacije i potvrde mogu se osobno odnijeti ili poslati poštom na sud, no time se procedura produljuje za tri do sedam dana, ovisno o sudu kod kojeg se registrira tvrtka.

Uz navedene troškove trebate imati na umu kako su mogući i daljnji troškovi kod javnog bilježnika, poput onih za ovjeru potpisa i javnobilježničke pristojbe.

Potrebna dokumentacija

Komplet dokumentacije potrebne za upis j.d.o.o-a u sudski registar sastoji se od:

  • prijave za upis osnivanja
  • zapisnika o osnivanju
  • popisa članova društva
  • dokaza o uplati temeljnog kapitala
  • dokaza o uplati sudske pristrojbe
  • dokaza o uplati za objavu u Narodnim novinama
  • izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja

Nužan je član uprave

Jednostavno poduzeće mogu osnovati tri vlasnika i to svaki s po 3.33 kuneosnivačkog kapitala, ali prije nego što ga aktivira tvrtka treba imati i jednog člana uprave, koji međutim ne mora biti zaposlen u toj tvrtki, već može raditi negdje drugdje. Ako on nema zdravstveno mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi, tvrtka od 10 kuna mora ga prijaviti na socijalne fondove i za njega platiti doprinose. Ukoliko nezaposleni osnuju tvrtku za 10 kuna, gube status nezaposlenih na burzi.

Iako je država novim izmjenama Zakona pojednostavnila proceduru i pojeftinila ulazak u privatan posao, svatko tko odluči pokrenuti tvrtku od 10 kuna treba biti svjestan kako osnivanjem poduzeća preuzima na sebe sav poduzetnički rizik te sve porezne obveze koje tvrtke imaju prema lokalnim vlastima, Gospodarskoj komori i državnom proračunu.

Odgovore na učestala pitanja o jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću možete pročitati ovdje. Za sve dodatne nejasnoće i upite možete kontaktirati ministarstvo pravosuđa putem mail adrese pitanja@pravosudje.hr.

Preuzeto sa 24 sata