Studenti

KORAK U ŽIVOT – STIPENDIJE

Na temelju članka 5. i članka 8.Pravilnika o ustrojstvu i djelovanju
Fonda za stipendiranje studenata ROTARY CLUBA Zagreb&Kaptol,
Upravni odbor ROTARY CLUBA  Zagreb&Kaptol raspisuje
                                           NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA ROTARY CLUBA ZAGREB&KAPTOL
ZA STUDENTE, DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
ZA AKADEMSKU GODINU 2013/2014
1. Za akademsku godinu 2013/2014 budućim studentima dodjeljuju se novačane stipendije
2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija ROTARY CLUBA Zagreb&Kaptol
imaju budući studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
• da su prijavljeni kandidati djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi
• da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi
• da su završili srednju školu
• da su državljani Republike Hrvatske
3. Stipendija se dodjeljuje za vremenski period u trajanju od 5 akademskih godina,
računajući od dana 01.11.2013. godine. Stipendija iznosi 1.600,00 kn.
4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
postignute ocjene po završetku svakog razreda srednje škole,
uspjesi u dodatnim aktivnostima (natjecanja u znanju državna i međunarodna),
materijalni status kandidata.
5. Natječaj traje do 30. rujna 2013.
Prijava na natječaj dostavlja se poštom preporučeno na adresu:
Natječaj za dodjelu stipendija
Korak u život, Otto Bock Adria d.o.o.,
Dr. Franje Tuđmana 14,
10431 Sveta Nedelja
Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:
• presliku rodnog lista
• presliku domovnice
• presliku svjedodžbe o ostvarenom uspjehu od 1. do 4. razreda srednje škole
• dokaz o sudjelovanju na natjecanju u znanju državnom ili međunarodnom
i ostvarenom uspjehu na istom
(odnosi se samo na kandidate koji susudjelovali na navedenim natjecanjima)
• potvrdu o upisu na fakultet(2013/2014)
• dokaz da je kandidat dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi
(npr. da je biosmješten u dječjem domu odnosno u udomiteljskoj obitelji) – potvrdu Centra za socijalnu skrb
• osobne kontakt podatke (broj telefona, mobitela i/ili e&mail adresu)
• ispunjene obrasce koji se mogu skinuti na http://bit.ly/kSybvz
(Prijavni obrazac, Izjava o ne primanju drugih stipendija)
6. Upravni odbor ROTARY CLUBA Zagreb & Kaptol odluku o dodjeli stipendija
pojedinim kandidatima donosi u roku 15 dana po završetku isteka natječaja,
te nedugo nakon toga organizira svečanu dodjelu stipendija na kojoj
trebaju biti prisutni stipendisti ili njihovi predstavnici.
7. Rok za podnošenje molbi zaključuje se s danom 30.09.2013.
UPRAVNI ODBOR ROTARY CLUBA ZAGREB&KAPTOL

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.